24220-22296, 22806

Η Εταιρία μας

Η επιχείρηση ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ εδρεύει στον Αλμυρό Μαγνησίας και δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στο χώρο κατασκευής μηχανημάτων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Βασικός στόχος της επιχείρησης ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών του πελάτη και η άριστη ποιότητα των προϊόντων . Το τρίπτυχο ποιότητα-συνεργασία-service αποτελεί κανόνα και οδηγό για την επιχείρηση ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.