24220-22296, 22806
Η επιχείρησή μας κατασκευάζει επίσης μηχανήματα για εργοστάσια επεξεργασίας ελιάς και βιομηχανίες τροφίμων. Καλύπτουμε ανάγκες σε εργοστάσια επεξεργασίας ελιάς και πολλές βιομηχανίες τροφίμων ανά την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Τα μηχανήματα που κατασκευάζουμε για εργοστάσια επεξεργασίας ελιάς και βιομηχανίες τροφίμων πληρούν την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.