24220-22296, 22806

Γραμμή Εκπυρήνωσης Ελιάς

Περιγραφή Προϊόντος

α)Ανατροπέας βαρελιού: Διατίθεται σε δύο εκδόσεις υδραυλικός – ηλεκτρικός, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 316 L και ροδέλες για εύκολη μεταφορά.
β)Τροφοδοτικό εκπυρηνωτή:  Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο 316 L με ταινία κουμπωτή INTRALOX και ανοξείδωτη αντλία μεταφοράς άλμης.
γ) Ανεβατόριο πυκνόμετρου: Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο 316 L, με ταινία κουμπωτή INTRALOX
δ)Πυκνόμετρο: Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο 316 L, με αντλία ανακύκλωσης inox 316 L, σύστημα υπερχείλισης και σύστημα απομάκρυνσης κουκουτσιών.
ε) Τράπεζα διαλογής: Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο 316 L, με ταινία κουμπωτή INTRALOX και λεκάνη συγκέντρωσης άλμης. Επίσης διατίθεται με φώτα για καλύτερη οπτική παρακολούθηση.
στ) Ανεβατόριο κουκουτσιών: Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο 316 L, με ταινία κουμπωτή INTRALOX.

Σχετικά Προϊόντα