24220-22296, 22806
Η ποικιλία των προϊόντων μας  καλύπτει ανάγκες που αφορούν αγρότες και μικρές μονάδες επεξεργασίας . Αγρότες με μικρές μονάδες επεξεργασίας  στους οποίους παρέχουμε γραμμή μηχανημάτων παραλαβής και επεξεργασίας της ελιάς σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Οι αγρότες με μικρές μονάδες επεξεργασίας  αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό του πελατολογίου μας .