24220-22296, 22806

Τράπεζα διαλογής γραμμής εκπυρήνωσης

Περιγραφή Προϊόντος

Διαθέτει λεκάνη αποστράγγισης – συγκέντρωσης και επιστροφής της άλμης στο πυκνόμετρο με ταινία κουμπωτή INTRALOX ημιδιάτρητη.

Σχετικά Προϊόντα