24220-22296, 22806
Στην επιχείρηση Βασίλειος Αργυρόπουλος κατασκευάζουμε μηχανήματα επεξεργασίας ελιάς, κάστανων αλλά και λοιπών τροφίμων. Τα μηχανήματα επεξεργασίας λοιπών τροφίμων , όπως σύκων, πιπεριών κα είναι από ανοξείδωτο υλικό, κατάλληλο για τρόφιμα. Επίσης όλα τα μηχανήματα επεξεργασίας λοιπών τροφίμων είναι σύμφωνα με όσα ορίζει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.