24220-22296, 22806

Διαλογέας σύκων επαγγελματικός

Περιγραφή Προϊόντος

It is intended for the screening from 4 –  sizes. It manufactured by stainless steel materials. The movement is held by electric motor with INVERTER for regulation of speed