24220-22296, 22806

Προδιαλογέας – Τurbo

Περιγραφή Προϊόντος

A) Ο προδιαλογέας αφαιρεί από τις ακαθάριστες ελιές τα φύλλα, κλαδιά και ακαθαρσίες και ταυτόχρονα διαχωρίζει τις ψιλές ελιές που προορίζονται για λάδι.
B) Διατίθεται και προδιαλογέας αποκλειστικά για λαδοελιές για να αφαιρεί φύλλα, κλαδιά και ακαθαρσίες.
Απόδοση 1500 – 2000 κιλά/ώρα

Σχετικά Προϊόντα